Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ AV ČR v. v. i.)
pětileté funkční období od 1.5. 2017 do 30. 4. 2022

Místopředseda: Mgr. Matěj Machek Ph.D. (GFÚ)
pětileté funkční období od 1.5. 2017 do 30. 4. 2022

Členové:

  • Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA AV ČR) 

druhé pětileté funkční období od 1.5. 2017 do 30. 4. 2022

  • prof. Ing. Pavel Novák, PhD. (FAV ZČU Plzeň)

druhé pětileté funkční období od 1.5. 2017 do 30. 4. 2022

  • Ing. Cyril Ron, CSc. (AsÚ AV ČR)

pětileté funkční období od 6.11. 2017 do 5. 11. 2022)

Tajemník:

Barbora Fabiánová, DiS.(GFÚ)

          Jednací řád Dozorčí rady